Historia Inżynierii Biomedycznej na WPPT

Inżynieria Biomedyczna na WPPT jako kierunek studiów uruchomiona została ponad ćwierć wieku temu, m.in. z inicjatywy emerytowanej dziś doc. dr inż. Hanki Karkowskiej, pracownicy ówczesnego międzywydziałowego Instytutu Metrologii Elektrycznej. Wsparciem dydaktycznym tej inicjatywy był Zakład Elektronicznej Aparatury Medycznej, kierowany przez prof. dra hab. inż. Zdzisława Karkowskiego. W 1998 roku na WPPT powstał Wydziałowy Zakład Pomiarowej i Medycznej Aparatury Elektronicznej, przemianowany następnie na Wydziałowy Zakład Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej.

W 2004 roku do Zakładu dołączyli pracownicy z Zakładu Miernictwa i Systemów Pomiarowych z Wydziału Elektroniki, a w 2006 roku specjaliści inżynierii biomedycznej z Instytutu Fizyki WPPT, a także pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego.

W 2007 roku decyzją JM Rektora Profesora Tadeusza Lutego powstał Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, a 1 listopada 2014 roku w związku ze zmianami organizacyjnymi na Politechnice Wrocławskiej powstała Katedra Inżynierii Biomedycznej K7/W11.