Sukcesy

2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008

Wybrane sukcesy naszej Katedry w 2020 roku

Jego Magnificencja Rektor powołał naszego pracownika - Panią dr inż. Iwonę Hołowacz do Rady ds. Jakości Kształcenia Politechniki Wrocławskiej (ZW 77/2020).

Na polu międzynarodowym Pani dr inż. Joanna Bauer odniosła ogromny sukces, a mianowicie pokonała wszystkich 12 finalistów w konkursie GRAND PRIX Innovation Radar Prize 2020, innymi słowy Komisja Europejska przyznała w tym roku Politechnice Wrocławskiej nagrodę główną GRAND PRIX za innowację opracowaną przez dr inż. Joannę Bauer i dr Nanasaheb Thorata w ramach projektu H2020-MSCA-NANOCARGO (wielofunkcyjne hybrydowe nanocząstki do spersonalizowanej terapii i diagnostyki (teranostyki) nowotworów piersi). Wiecej na stronie Uczelni oraz w Gazecie Wrocławskiej.

Wygrane konkursy na projekty badawcze OPUS18:

 • 2019/35/B/NZ2/03997 Wyznaczenie wzorów interakcji krzyżowych między białkami amyloidowymi, wartość projektu 1 523 280 zł, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska, streszczenie projektu
 • 2019/35/B/ST7/00500 Rozwój metod monitorowania podatności mózgowej na podstawie analizy kształtu fali tętniczopochodnej ciśnienia wewnątrzczaszkowego u pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu, wartość projektu 1 361 280 zł, kierownik projektu: dr hab. inż. Magdalena Adriana Kasprowicz prof. ucz., streszczenie projektu

Dr inż. Agnieszka Uryga została laureatką konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w roku 2020.

Daniel Wiczew doktorant prof. Sebastiana Kraszewskiego otrzymał prestiżowe stypendium Eiffel Excellence. Francuskie Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych (MEAE - Ministere de l’Europe et de Affaires Étrangeres) przyznaje je najlepszym studentom z zagranicy. Dzięki grantowi doktorant będzie prowadził badania na Université de Lorraine. Więcej tutaj.

Nasi profesorowe Małgorzata Kotulska, Robert Iskander i Halina Podbielska zostali powołani w skład Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Profesor Halina Podbielska została wybrana na zastępcę Przewodniczącego Komitetu.

Dr hab. inż. Sebastian Kraszewski uzyskał nominację do jubileuszowego odznaczenia „Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju”.

Kolejny sukces projektu NANOCARGO! Nasi pracownicy dr Nanasaheb Thorat oraz dr inż. Joanna Bauer wydali, w ramach realizowanego przez nich grantu Horizon 2020, drugą z kolei książkę Nanomedicines for breast cancer theranostics, eds. Nanasaheb Thorat and Joanna Bauer.


Wybrane sukcesy naszej Katedry w 2019 roku

Dr inż. Sebastian Kraszewski został prelegentem w 4. Forum Inteligentnego Rozwoju, jednym z największych wydarzeń gospodarczych w kraju poświęcone funduszom unijnym, wynalazkom i polskiej pozycji w strukturach europejskich.

Nasi pracownicy, dr. hab. Marta Kopaczyńska, prof. ucz. oraz dr hab. inż. Robert Iskander, prof. ucz., zostali z okazji Święta Politechniki 15 listopada nagrodzeni Stypendiami Rektora Politechniki Wrocławskiej.
Prof. Iskander został nagrodzony za wybitne osiągnięcia w kategorii naukowej, a prof. Kopaczyńska za wybitne osiągnięcia w kategorii badawczej.

Nasz doktorant mgr inż. Dominik Drabik otrzymał prestiżowe Stypendium im. J. Mozrzymasa w zakresie badań interdyscyplinarnych.

Dr inż. Sebastian Kraszewski został Laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w Kategorii innowacyjny Naukowiec za realizację innowacyjnych projektów.

Nasi pracownicy dr Nanasaheb Thorat oraz dr inż. Joanna Bauer, realizujący z powodzeniem projekt NANOCARGO w ramach Horizon 2020 wydali ważną książkę External Field and Radiation Stimulated Breast Cancer Nanotheranostics, eds. Nanasaheb Thorat, Joanna Bauer.

Prof. Halina Podbielska została wybrana do Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki.

Dr inż. Agnieszka Uryga została nagrodzona stypendium ze środków kanadyjskiej fundacji CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION. Stypendium to skierowane jest do polskich, młodych naukowców z tytułem inżyniera, którzy prowadzą badania w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany był pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta, oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Laureatka otrzyma jednorazową bezzwrotną subwencję w wysokości 4 000 CAD (dolarów kanadyjskich). Więcej informacji na stronie: http://www.cmrsf.ca/Laureaci.htm.

Dr hab. inż. D. Robert Iskander uzyskał grant OPUS-15 — Zaawansowane modelowanie rozkładu szumu plamkowego w obrazach OCT w celu określenia zmian mikrostrukturalnych rogówki w jaskrze, ID 408894, Narodowe Centrum Nauki, 1 428 200 PLN.

Cztery młode osoby, doktorantki prof. Roberta Iskandera: dr Clara Llorens-Quintana, dr Maryam Mousavi, dr Laura Rico del Viejo oraz dr Izabela Garaszczuk uzyskały stopnie podwójnych doktorów (European Joint Doctorates) w ramach grantu H2020 ITN EDEN we współpracy Politechniki Wrocławskiej z Uniwersytetem w Walencji oraz Uniwersytetem Complutense w Madrycie.

Prof. Halina Podbielska została powołana do zespołu doradczego do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.Wybrane sukcesy naszej Katedry w 2018 roku

W grudniu oficjalnie zostały otworzone nowe laboratoria naszej Katedry:

 • Laboratorium Biopomiarów w Nanoskali, którego kierownikiem jest prof. Marta Kopaczyńska
 • Laboratorium Technik Pomiarowych Optyki Biomedycznej, którego kierownikiem jest dr inż. Igor Buzalewicz
W laboratoriach prowadzone są zaawansowane badania naukowe, m.in. badania struktur komórkowych, badania biomateriałów i materiałów biologicznych, a laboratoria wyposażone są w specjalistyczny sprzęt. Z nowoczesnych laboratoriów korzystają pracownicy naukowi, a także studenci i doktoranci, którzy uczą się obsługiwać specjalistyczną aparaturę i realizują prace dyplomowe i doktorskie. Uroczystość otwarcia zaszczyciły władze Uczelni i Wydziału. Więcej informacji na stronach Politechniki, Radia Wrocław oraz portalu tuwroclaw.com.

Wygrane konkursy na projekty badawcze:

Pan mgr inż. Michał Placek został laureatem Studenckiego Programu Stypendialnego Wrocławskiego Centrum Akademickiego w dziedzinie badań interdyscyplinarnych. Stypendium im. Jana Mozrzymasa zostało wręczone laureatowi przez Prezydenta Wrocławia w dniu Święta Nauki Wrocławskiej, 15 listopada 2018 r., podczas posiedzenia Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Dnia 8 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał nominację profesorską dr hab. inż. Małgorzaty Kotulskiej. Profesor Małgorzata Kotulska jest absolwentką kierunku Inżyniera biomedyczna na WPPT. Jej badania mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą szeroko rozumianej bioinformatyki oraz pogranicza medycyny i fizyki (modelowanie zachowania białek, zjawisko elektroporacji i jego wykorzystanie w elektrochemioterapii). Jest autorką kilkudziesięciu prac w wiodących czasopismach z dziedziny bioinformatyki (w tym Bioinformatics, Scientific Reports, Biophysical Journal). W tym roku została redaktorem prestiżowego Scientific Reports wydawanego przez Nature Research.

Pan dr inż. Tomasz Walski otrzymał prestiżowe stypendium CÚRAM MedTrain Fellowship fundowane przez Centre for Research in Medical Devices (CÚRAM) i Marie Skłodowska-Curie COFUND.

Dyplomantka dr. inż. Tomasza Walskiego również może się pochwalić dużym sukcesem. Pani inż. Aleksandra Nowakowska otrzymała stypendium ufundowane przez rząd Korei Południowej w ramach programu Global Korea Scholarship Program for Graduate Degrees i pojedzie tam na studia doktoranckie do dwu uczelni w Seulu — Sogang University i Konkuk University. Pani Nowakowska jest aktualnie dyplomantką dr. Walskiego i zajmuje się badaniami wzajemnego oddziaływania na granicy tkanka-biomateriał. Trzeba dodać, że rocznie dla polskich studentów przygotowane są jedynie cztery miejsca. Szczegółowe informacje nt. wyników konkursu znajdują się tutaj.

W dniach 12–14 czerwca 2018 r. w Krakowie miał miejsce Kongres IMPACT’18, którego celem była prezentacja najnowszych trendów ze świata technologii, innowacji i gospodarki. W kongresie wzięło udział ok. 6 000 uczestników z całej Europy reprezentujących środowiska akademickie, biznesowe, startupy oraz administrację publiczną. W kongresie wzięli udział m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. SciTech Poland to strefa ekspozycyjna promująca innowacyjne rozwiązania polskiej myśli technologicznej. W tej strefie znalazło się zaledwie kilka Uczelni z Polski. Podczas Kongresu zaprezentowano wynalazek o nazwie pupillometr — dzieło pracowników Katedry Inżynierii Biomedycznej (dr inż. Wioletta Nowak, dr inż. Andrzej Hachoł, mgr inż. Anna Żarowska). Wynalazek prezentowały panie Wioletta Nowak i Anna Żarowska. Trzeba nadmienić, że był to jedyny wynalazek z PWr, który zakwalifikował się do pokazania na tym kongresie.

Ukazała się książka Gerard Wall, Halina Podbielska, Magdalena Wawrzyńska. Functionalised Cardiovascular Stents. Elsevier.Wybrane sukcesy naszej Katedry w 2017 roku

Dr inż. Monika Danielewska została laureatką prestiżowego konkursu o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Dr inż. Monika Danielewska została przyjęta do grona Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Akt powołania został wręczony laureatce podczas uroczystości z okazji Święta Nauki w Auli Leopoldina 15 listopada 2017 r.

Dr inż. Monika Danielewska została laureatką Nagrodę Naukową Rektora im. Dionizego Smoleńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk technicznych.

Dr inż. Sebastian Kraszewski z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr zwyciężył w pierwszej edycji konkursu "Pokolenie W", w którym nagradzane były projekty przynoszące pozytywne zmiany w różnych sferach życia mieszkańców Wrocławia. "Pokolenie W" to wspólne przedsięwzięcie dziesięciu wrocławskich uczelni publicznych i władz Wrocławia. Jego celem jest zaprezentowania młodym Polakom z innych rejonów kraju stolicy Dolnego Śląska jako miejsca doskonałego do studiowania, otwartego, przyjaznego, inspirującego do twórczego działania, a w dalszej perspektywie dorosłego życia i pracy.

Nasza doktorantka mgr inż. Kamila Szostak zdobyła grant w ramach programu Preludium (Panel NZ7) zatytułowany: Model transportu nanoagregatów lipidowych przez komórki nabłonkowe z uwzględnieniem dalszych etapów farmakokinetycznych

Nasza doktorantka mgr inż. Klaudia Kozłowska została najlepszą absolwentką studiów II stopnia na Wydział Informatyki i Zarządzania (promotor pracy dyplomowej dr hab. inż. Mirosław Łątka)

Dr inż. Joanna Bauer została koordynatorem grantu NANOCARGO finansowanego w Horizon2020 Marie Curie Skłodowska European Fellowship. Badania (m.in. u nas) będzie prowadził Dr Nanasaheb Thorat z Uniwerystetu Limerick w Irlandii. Prorektor prof. Trochimczuk podpisał Grant Agreement. Grant ruszy 1.10.2018. Na Politechnice jest to pierwszy projekt w ramach MSCA European Fellowship, w Polsce w skali roku mamy 5 do 6 takich projektów.

Dr hab. Marta Kopaczyńska, prof. PWr została koordynatorem projektu na Politechnice, finansowanego przez NCN w ostatnim konkursie NZ5 OPUS w konsorcjum z Instytutem Immunologii PAN. Tytuł projektu: Molekularny mechanizm działania i ocena efektu terapeutycznego kombinacji 5-aza-2'deoksycytydyny i inhibitorów topoizomeraz w leczeniu raka okrężnicy. Podkreślić należy entuzjastyczne wręcz recenzje, np. „Bardzo interesujący projekt, oparty o dobrze udokumentowane badania in vitro, które wskazują na duży potencjał terapeutyczny niekanonicznego zastosowania chemioterapeutyków demetylujących jako czynnika uwrażliwiającego na działanie inhibitorów topoizomeraz na komórki nowotworów jelita grubego. Zadania zawarte w projekcie są naturalną sekwencją badań dla dotychczas opublikowanych danych. Grant jest napisany w sposób przejrzysty, oparty na dobrych pomysłach oraz wieloletnim doświadczeniu. Jasno wyznaczone cele, dobrze przemyślane zadania badawcze”

Prof. Marek Langner został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu Ekspertów ds. oceny wdrożeń w NCBiR.

Dwie Nagrody Pierwszego Stopnia w Konkursie Wrocławskiej Rady FSNT NOT Za Wybitne Osiągnięcia W Dziedzinie Techniki zdobyli nasi pracownicy:
 • Tytuł: Innowacyjna metoda identyfikacji bakterii oparta na zjawisku dyfrakcji światła na koloniach bakteryjnych
  Autorzy: dr inż. Igor Buzalewicz, prof. dr hab. inż. Halina Podbielska
  Zgłaszający: Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
 • Tytuł: Funkcjonalizowany stent wewnątrznaczyniowy do zastosowania w kardiologii interwencyjnej
  Autorzy: mgr Emil Płowiecki, mgr inż. Łukasz Wasyluk, mgr inż. Małgorzata Truszewska-Raczyńska, dr hab. Marta Kopaczyńska, prof. dr hab. inż. Halina Podbielska, dr hab. inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża, dr n. med. Magdalena Wawrzyńska, dr n. med. Dariusz Biały, prof. dr hab. n. med. Beata Sobieszczańska Zgłaszający: Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Halina Podbielska została uhonorowana OSA Senior Member.
  OSA (The Optical Society) jest jedną z najstarszych i najważniejszych organizacji optycznych na świecie. Towarzystwo powstało w Stanach Zjednoczonych Ameryki w 1916 i skupia naukowców, inżynierów, liderów biznesu zajmujących się optyka, fotoniką, zarówno badaniami podstawowymi, jak i aplikacjami. Członkowie organizacji działają prawie we wszystkich krajach świata, a o prestiżu Towarzystwa świadczy między innymi to, że 34 jego członków otrzymało Nagrodę Nobla. Zasłużonym dla optyki członkom OSA, Towarzystwo oferuje specjalny typ członkostwa: Senior Member. W 2017 roku Senior Member OSA została Pani Profesor Halina Podbielska z naszego Wydziału, kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej. Pani Profesor jest absolwentką WPPT, a także Akademii Medycznej (obecnie Wrocławski Uniwersytet Medyczny). Prowadzi badania w szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej, z szczególnym naciskiem na zagadnienia optyki biomedycznej.

Prof. Halina Podbielska została powołana przez Ministra Rozwoju i Finansów na członka Rady Naukowej Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu.

Wygrane konkursy na projekty badawcze:
  POLONEZ 2, 2016/21/P/ST7/03929, Narodowe Centrum Nauki; European Commission under the H2020 Programme, Marie Skłodowska-Curie Actions (665778)
  Advancing methods of signal processing for magnetoencephalography
  Dr inż. Cezary Sielużycki
  Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
  620 568 PLN

Certyfikat akredytacyjny Studia z Przyszłoscią

Prestiżowa publikacja (50 pkt. MNiSW): A. Martínez-Finkelshtein, D. Ramos-López, and D. R. Iskander.
Computation of 2D Fourier transforms and diffraction integrals using Gaussian radial basis functions.
Applied and Computational Harmonic Analysis, 43(3):424–448, 2017.Wybrane sukcesy naszej Katedry w 2016 roku

Nasz artykuł został przyjęty w renomowanym czasopiśmie Journal of Medical Internet Research (IF 5.175, Pkt. MNiSW/KBN: 50):
Marcin Masalski, Lech Kipiński, Tomasz Grysiński, Tomasz Kręcicki.: Hearing tests on mobile devices: evaluation of the reference sound level by means of biological calibration J.Med.Internet Res. 2016 Vol.18 no.5; art.e130

Wygrane konkursy na projekty badawcze:
Prof. Halina Podbielska została ponownie wybrana na członka Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN oraz powołana na przewodniczącą Komisji ds. popularyzacji osiągnięć biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.

Prof. Halina Podbielska została ponownie członkiem Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Prof. Marek Langner został członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Zespół badawczy-rozwojowy firmy Stermedia Sp. z o.o., prowadzony przez dr. inż. Witolda Dyrkę wygrał konkurs PET tumor segmentation (PETSEG) organizowany przez France Life Imaging oraz grupę TG211 American Association of Physicists in Medicine podczas konferencji 19th International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI 2016) w dn. 21.10.2016 w Atenach. Zaproponowane przez zespół rozwiązanie problemu delineacji guza na obrazie PET zostało oparte o głęboką konwolucyjną sieć neuronową; ogółem metody zaimplementowane przez zespół zajęły cztery pierwsze miejsca w rankingu, pokonując badaczy z Francji, Chin i Stanów Zjednoczonych. Zbiorczy artykuł pokonkursowy opublikowany w czasopiśmie Medical Image Analysis jest dostępny on-line tutaj. Udział dr. Dyrki w projekcie był finansowany przez Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej Mozart organizowany przez Wrocławskie Centrum Akademickie Urzędu Miasta Wrocławia.

Wydane książki: Syed A. M. Tofail and Joanna Bauer (Eds.), Electrically Active Materials for Medical Devices. Imperial College Press, World ScientificWybrane sukcesy naszej Katedry w 2015 roku

Wygrane konkursy na projekty badawcze:

Zespół badawczy-rozwojowy firmy Stermedia Sp. z o.o., prowadzony przez dr. inż. Witolda Dyrkę wygrał konkurs Combined Imaging and Digital Pathology Primary Tumor Classification organizowany w ramach Computational Brain Tumor Cluster of Events podczas konferencji 18th International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI 2015) w dniu 9.10.2015 w Monachium. Zespół opracował klasyfikator automatycznie rozróżniający astrocytomę i oligodendrogliomę na podstawie zdjęć próbek histopatologicznych mózgu. Rozszerzone streszczenie opisujące podejście jest dostępne tutaj.Wybrane sukcesy naszej Katedry w 2014 roku

Nasz artykuł został przyjęty w renomowanym czasopiśmie Journal of Medical Internet Research (IF 3.428, Pkt. MNiSW/KBN: 50.000):
Marcin Masalski, Tomasz Grysiński, Tomasz Kręcicki.: Biological calibration for web-based hearing tests: evaluation of the methods J.Med.Internet Res. 2014 Vol.16 no.1; art. no.e11

Wygrane konkursy na projekty badawcze:

Prestiżowa publikacja (50 pkt. MNiSW): D. Robert Iskander. Signal processing in visual optics. IEEE Signal Processing Magazine, 31(4):155–158, 2014Wybrane sukcesy naszego Instytutu w 2013 roku

Instytut otrzymał prawo doktoryzowania w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

Wygrane konkursy na projekty badawcze:
Akademickie Koło Naukowe BioNanopor, działające na WPPT w Instytucie Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, skupiające studentów i doktorantów zainteresowanych nurtem badań grupy Pani dr hab. Malgorzaty Kotulskiej, prof. PWr, zajęło I miejsce (ex aequo z Kołem Naukowym Studentów Fizyki z Politechniki Gdańskiej) w Konkursie StRuNa. Na konkurs wpłynęło łącznie 245 zgłoszeń. Finał miał miejsce 29.11.2013 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zdjęcia członków koła z rozdania nagród są dostępne na  facepage koła. Więcej informacji i oficjalnych zdjęć na stronie organizatorów oraz na stronach Ministerstwa (1, 2).
Kontakt do AKN BioNanopor: bionanopor@gmail.com, przewodniczący: pawel.p.wozniak@pwr.edu.pl.

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na WPPT rozpoczęła się od uroczystego otwarcia nowego laboratorium instytutowego, a mianowicie Laboratorium Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych kierowanego przez dr hab. Roberta Iskandera, prof. PWr. Wykład inauguracyjny Inżynieria biomedyczna drogą do bardziej zhumanizowanej medycyny wygłosiła prof. Halina Podbielska. Uroczystości na WPPT zaszczycił swoją obecnością Jego Magnificencja Rektor PWr profesor Tadeusz Więckowski. Zapraszamy do przeczytania artykułu w Pryzmacie.

Zespoły naszego Instytutu są beneficjentami grantów w 7. Programie Ramowym:
Marie Curie Actions — Initial Training Networks (ITN), Tytuł projektu: AGEYE — Aging Eye, kierownik projektu na PWr: D. R. Iskander
Marie Curie Industry–Academia Partnerships and Pathways (IAPP), EPICSTENT — Antibody-functionalised STENT, kierownik projektu na PWr: H. Podbielska

Dr hab. inż. Małgorzata Kotulska była Przewodniczącą Komitetu Programowego VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Bioinformatyki oraz XI Sympozjum Bioinformatycznego. Zjazd był organizowany w tym roku przez nasz Instytut. Pomoca służyli również nasi studenci z AKN BioNanopor. Dr hab. inż. Małgorzata Kotulska została również wybrana sekretarzem zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w kadencji 2013–2017. Raport ze spotkania można przeczytać na naszej stronie.

Dr hab. Agnieszka Ulatowska-Jarża została przewodnicząca wrocławskiego oddziału Societas Humboldtiana Polonorum. SHP jest stowarzyszeniem polskich stypendystów Fundacji im. Alexandra von Humboldta.

Prof. Halina Podbielska i dr hab. Marta Kopaczyńska brały aktywny udział w EuroNanoForum 2013 w Dublinie. Prof. Podbielska była członkiem Komitetu Naukowego, a dr hab. Marta Kopaczyńska wygłosiła zaproszony referat. Projekt realizowany w 7. Programie Ramowym, w którym brał udział zespół profesor H. Podbielskiej BioElectroSurface (Elektrycznie modyfikowane powierzchnie biomateriałów: od atomów do zastosowań) został wybrany jako jeden z jedenastu najlepszych europejskich projektów nanotechnologicznych nominowanych podczas EuroNanoForum 2013 w Dublinie do nagrody Best Research Project Award. Na ten temat więcej w Pryzmacie: Pracują nad ulepszaniem stentów oraz Pacjent z nowym stentem będzie bezpieczniejszy lub w Przeglądzie Technicznym (wywiad z prof. H. Podbielską).

W Konkursie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską z dziedziny inżynierii biomedycznej, obronioną w 2012 roku, EDYCJA VI 2012, wyróżnienie otrzymała nasza doktorantka Pani Monika Kurczyńska (promotor dr hab. Małgorzata Kotulska, prof. PWr) za pracę: Badanie zależności pomiędzy charakterystyką przepływu a jakością struktury kanału jonowego odtworzoną z mapy kontaktów.

Nasi pracownicy otrzymali stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna:
dr hab. inż. Mirosław Łątka, Fraktalne i niestacjonarne metody analizy sygnałów hemodynamicznych i elektrofizjologicznych mózgu.
dr hab. inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża, Światłowody z płaszczem zol-żelowym jako aplikatory do terapii wewnątrznarządowej i fotodynamicznej.
dr hab. inż. Magdalena Kasprowicz, Badania hemodynamiki mózgowej na podstawie analizy pulsacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ciśnienia arterialnego i przepływu mózgowego krwi mózgowej.

Nasi doktoranci obronili prace doktorskie (* z wyróżnieniem):
*dr inż. Igor Buzalewicz, Optyczne techniki identyfikacji bakterii chorobotwórczych, promotor prof. H. Podbielska
*dr inż. Katarzyna Wysocka-Król, Wytwarzanie domieszkowanych nanocząstek zol-żelowych i badanie ich właściwości fotofizycznych i biologicznych, promotor prof. H. Podbielska
dr inż. Hanna Misiak, Analiza zjawiska elektroporacji modyfikowanych modelowych błon biologicznych, promotor dr hab. K. Kubica, prof. PWr
*dr inż. Elżbieta Szul-Pietrzak, Badanie wpływu zmian geometrii i właściwości biomechanicznych rogówki oka po zabiegu laserowej korekcji refrakcji na tonometryczny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, promotor prof. H. Podbielska


Wybrane sukcesy naszego Instytutu w 2012 roku

W ogłoszonym niedawno konkursie MNiSW na najlepszego studenta, na liście 100 laureatów pierwszej edycji są 4 osoby z Politechniki, w tym 3 z WPPT, a wśród nich nasza studentka studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna, Pani inż. Monika Rybicka, dyplomantka i magistrantka Pani dr hab. Małgorzaty Kotulskiej, prof. PWr http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/diamentowe-granty-dla-studentow. Niebagatelne stypendium przyznane jest na prowadzenie prac badawczych i przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Na 117 laureatów konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, są 3 osoby z naszej Uczelni, w tym jedna z naszego Instytutu – nasz były doktorant, a obecnie nasz pracownik Pan dr inż. Witold Dyrka, pracujący w Grupie Pani prof. Małgorzaty Kotulskiej http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_start/laureaci_stypendium_start/20_1.

MNiSW przyznało grant aparaturowy na Modernizację Środowiskowego Laboratorium Bio-Optyki w Instytucie Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki Wrocławskiej. Wnioskodawcami były połączone zespoły prof. Małgorzaty Komorowskiej, prof. Marka Langera, prof. Haliny Podbielskiej.

Wybrane sukcesy pracowników naszego Instytutu w 2011 roku

Koledzy z naszego Instytutu otrzymali nagrodę badawczą SIEMENSA, przyznawaną za szczególne wyniki badań naukowych, które mają zastosowanie w praktyce.
 • Członkami zwycięskiego zespołu są:
 • prof. n. tech. dr hab. n. fiz. inż. lek. med. Halina Podbielska
 • dr inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża
 • dr inż. Iwona Hołowacz
 • mgr inż. Katarzyna Wysocka-Król
 • mgr inż. Igor Buzalewicz
 • mgr inż. Katarzyna Kowal
 • dr hab. Marta Kopaczyńska
II Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne za pracę: Rozwój technologii kierowanych nośników leków: od badań podstawowych do wdrożenia dla zespołu:
 • prof. Marek Langner
 • dr inż. Tomasz Borowik
 • dr inż. Magdalena Przybyło
 • mgr inż. Paulina Misiewicz
Prezydium Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk powołało nowych członków Komisji Inżynierii Biomedycznej Oddziału PAN we Wrocławiu w kadencji 2011–2014. Przewodniczącym Komisji jest Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, Członek Korespondent PAN. Wręczenie nominacji przez Prezesa Oddziału Prof. dr hab. Andrzeja Żelaźniewicza odbyło się 8 czerwca 2011 roku. Członkami Komisji zostali pracownicy naszego Instytutu:
 • dr hab. Małgorzata Komorowska, prof. PWr,
 • dr hab. inż. Małgorzata Kotulska,
 • prof. n. tech. dr hab. n. fiz. inż. lek. med. Halina Podbielska,
 • dr hab. inż. Robert Iskander,
 • dr inż. Henryk Juniewicz,
 • dr hab. inż. Wojciech Kordecki,
 • dr hab. inż. Krystian Kubica, prof. PWr,
 • prof. dr hab. inż. Marek Langner,
 • dr hab. inż. Zbigniew Moroń, prof. PWr.
Nasza doktorantka mgr inż. Hanna Kamińska otrzymała II Nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską w roku 2010. Pierwszej Nagrody nie przyznano. Nagrodzona praca pt. Algorytmy scoringu w identyfikacji białek — metoda pmf (peptide mass fingerprinting) ang.: scoring algorithms in proteins identification by pmf (peptide mass fingerprinting) została napisana pod kierownictwem doktora Artura Suchwałki.

Nasz pracownik dr Marta Kopaczyńska otrzymała w maju stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w maju akty nominacyjne 69 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Nasz pracownik prof. dr hab. Marek Langner uzyskał tytuł profesora nauk biologicznych.

Profesor Halina Podbielska była przewodniczącą Komitetu Naukowego Konferencji NUTRACEUTICS, BIOMEDICAL REMEDIES AND PHYSIOTHERAPEUTIC METHODS FOR PREVENTION OF CIVILIZATION-RELATED DISEASES zorganizowanej przy współudziale naszego Instytutu, Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Societas Humboldtiana Polonorum. http://www.shp.pwr.wroc.pl

Nasz Instytut ma swoim koncie współorganizację wielu ważnych imprez naukowych. Profesor Małgorzata Komorowska przewodniczyła bardzo prestiżowej Konferencji, zorganizowanej przy współudziale naszego Instytutu 18th Meeting of European Association For Red Cell Research

Dzięki wysiłkowi pracowników Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, prof. Małgorzaty Komorowskiej i dr inż. Sylwii Olsztyńskiej ukazała się nowa książka z inżynierii biomedycznej pt. Biomedical Engineering, Trends, Research and Technologies, Edited by: Malgorzata Anna Komorowska and Sylwia Olsztynska-Janus, ISBN 978-953-307-514-3, Hard cover, 644 pages, Publisher: InTech, Publication date: January 2011, Subject: Biomedical Engineering. Książka dostępna jest w internecie na stronie www.intechopen.com.

Nasi pracownicy zdobyli granty w 40. KONKURSIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH MNiSW
 • dr hab. inż. Marek Langner, prof. nadzw. PWr; Opracowanie metody oznaczania dystrybucji metali uwalnianych z implantów w materiałach biologicznych; własny.
 • dr hab. inż. Małgorzata Kotulska; Zastosowanie metod uczenia maszynowego do przewidywania miejsc kontaktowych w białkach; własny.
Prof. Halina Podbielska po raz drugi otrzymała nominację na członka Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie.

Wybrane sukcesy pracowników naszego Instytutu w 2010 roku

Ukazała się nowa książka, do powstania której przyczynili się nasi pracownicy. Metrologia dziś i jutro pod red. Jerzego Jakubca, Zbigniewa Moronia, Henryka Juniewicza. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010.

W dniach 19–22.09.2010 odbywała się w naszym ośrodku konferencyjnym Szklarskiej Porębie konferencja MKM 2010 czyli XLII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, organizowana w tym roku przez nasz Instytut. Członkami Komitetu Organizacyjnego, działającymi pod kierownictwem Przewodniczącego Prof. Zbigniewa Moronia, byli dr inż. Zbigniew Rucki (Sekretarz Komitetu Organizacyjnego), dr inż. Andrzej Hachoł, dr inż. Henryk Juniewicz (Sekretarz Komitetu Naukowego), dr inż. Barbara Juroszek, dr inż. Janusz Ociepka i dr inż. Zdzisław Szczepanik. Organizacja Konferencji, jak i poziom merytoryczny prezentowanych referatów, spotkały się z zasłużonym uznaniem uczestników, a także Przewodniczącego Komitetu Naukowego – Pana Profesora Jerzego Jakubca z Politechniki śląskiej. Nasz Instytut zdobył dwie główne nagrody w konkursie na najlepsze prezentacje młodych badaczy. Jury pod przewodnictwem Prof. Jakubca i Prof. Moronia zdecydowało się uhonorować młodych badaczy, prezentujących swoje prace, specjalna nagrodą. W konkursie na najlepsza prezentację w sesji ustnej, 1. miejsce zdobyła Pani dr inż. Wioletta Nowak. Trzeba przyznać, że jest to jak najbardziej zasłużona nagroda, gdyż oprócz prezentacji, Pani Nowak była też współautorką 3 innych referatów, prezentowanych na tej konferencji. Natomiast w sesji plakatowej pierwsze miejsce przypadło naszemu doktorantowi Panu Igorowi Buzalewiczowi.

Wyróżnienie naszego doktoranta — Zarządzeniem NR 10310/10 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyznania stypendiów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego, wśród laureatów znalazł się nasz doktorant Pan Igor Buzalewicz, który otrzymał 9-miesięczne stypendium (bip.um.wroc.pl).

Nasza Doktorantka mgr inż. Katarzyna Wysocka-Król otrzymała pierwszą główną nagrodę w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych w Sekcji Młodych Badaczy w konkursie na najlepszą prezentację osiągnięć naukowych na zakończonym niedawno 8. Międzynarodowym Kongresie Societas Humboldtiana Polonorum SHP, który odbywał się 27–30 czerwca na UMK w Toruniu pod hasłem "świat bez granic, nauka bez granic". SHP zrzesza byłych polskich stypendystów Fundacji A. von Humboldta, która to Fundacja przyznaje prestiżowe stypendia badawcze osobom po doktoracie na prowadzenie badań w ośrodkach naukowych w Niemczech. Stara się też promować młodych badaczy, potencjalnych kandydatów do złożenia wniosku do Fundacji. Do konkursu zgłoszono kilkaset prac młodych badaczy (doktorantów i młodych doktorów), z czego do prezentacji na Sympozjum zaakceptowano 64, z tego w dziedzinie nauk ścisłych 26. Nagrodą główną jest jednomiesięczne stypendium naukowe na prowadzenie badań w wybranym przez Laureatkę ośrodku naukowym w Niemczech w roku 2011.

Doktorantka prof. Haliny Podbielskiej, Katarzyna Wysocka-Król otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą prezentację plakatową na Krajowej Konferencji Inżynierii Biomedycznej, która odbywała się w IBIB PAN w Warszawie od 26–29 kwietnia.

Dr inż. Magdalena Kasprowicz otrzymała przedłużenie stypendium Kolumb FNP o 3 miesiące na kontynuację stażu podoktorskiego w University of Cambridge Clinical School, Department of Clinical Neurosciences, gdzie obecnie prowadzi badania nad nieinwazyjną metodą wyznaczenia stałej czasowej napływu krwi tętniczej mózgowej do przestrzeni wewnątrzczaszkowej.

W konkursie w ramach projektu "Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej" stypendia naukowe otrzymali: Witold Dyrka (doktorant dr hab. inż. Małgorzaty Kotulskiej), Katarzyna Wysocka-Król (doktorantka Prof. Haliny Podbielskiej), Wojciech Jopek (doktorant dr hab. Marka Langnera, prof. ndzw. PWr) oraz dr Tomasz Borowik (również z zespołu Prof. M. Langnera), a także Hanna Misiak (doktorantka dr hab. Krystiana Kubicy).

Nasi ubiegłoroczni magistranci zdobyli dwie równorzędne pierwsze nagrody w Konkursie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską: mgr inż. Przemysław Nowacki, magistrant doktora Jerzego Kolanko, za pracę magisterska pt. "Podstawy działania elektrostymulacji w uzależnieniach, projekt i konstrukcja przenośnego stymulatora elektrycznego do terapii długoterminowej" oraz mgr inż Bogumił Konopka, magistrant (obecnie doktorant w I21) dr hab. inż. Małgorzaty Kotulskiej, za pracę pt. "De novo modelling of the 3d structure of a channel protein".

Doktorantka prof. Haliny Podbielskiej, Katarzyna Wysocka-Król otrzymała stypendium naukowe z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Wrocławskiej.

Wybrane sukcesy pracowników naszego Instytutu w 2009 roku

Dr hab. inż. Małgorzata Kotulska otrzymała stypendium Fundacji Fulbrighta na rok 2009/2010 na prowadzenie badań naukowych na Uniwersytecie Yale w USA.

Doktorantka prof. Haliny Podbielskiej, Katarzyna Wysocka-Król została laureatką stypendium Samorządu Wrocławia przyznawanego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego na rok akademicki 2009/2010.

Doktorantka prof. Haliny Podbielskiej, Katarzyna Wysocka-Król została laureatką I etapu konkursu na stypendia naukowe w ramach projektu "Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej".

W konkursie ramach Priorytetu VIII Działania 8.2 Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pn. "GRANT — wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów" nasi doktoranci odnoszą sukcesy. W 2009 roku stypendia otrzymali: Igor Bogdan Buzalewicz, Witold Dyrka oraz Elżbieta Szul. W roku 2008 nasi doktoranci otrzymali aż 10% z puli 50 stypendiów. Stypendystami w 2008 roku zostali: Małgorzata Łucja Dzik, Magdalena Justyna Przybyło, Tomasz Paweł Borowik, Tomasz Jacek Walski, Katarzyna Anita Wysocka-Król.

Prezydium Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk na posiedzeniu 19 lutego 2009 powołało członków Komisji Inżynierii Biomedycznej Oddziału PAN we Wrocławiu. Przewodniczącym Komisji jest Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, Członek Korespondent PAN. Wręczenie nominacji przez Prezesa Oddziału Prof. dr hab. Daniela J. Bema Członka Rzeczywistego PAN odbyło się 12 marca. Członkami tej Komisji zostało czterech pracowników naszego Instytutu:
 • dr hab. Małgorzata Komorowska, prof. PWr,
 • dr hab. inż. Marek Langner,
 • dr hab. inż. Zbigniew Moroń, prof. PWr,
 • prof. n. tech. dr hab. n. fiz. inż. lek. med. Halina Podbielska.
Referat inauguracyjny "Skalowanie czasowe procesów biologicznych" wygłosił dr hab. inż. Marek Langner.

W PRYZMACIE nr 227 całą stronę poświęcono badaniom prowadzonym przez doktorantkę naszego Instytutu mgr inż. Katarzynę Wysocką-Król.

Magistrantki dr hab. Małgorzaty Kotulskiej: mgr Mariola Nowak oraz mgr Nina Skołucka zajęły II miejsce w konkursie na najlepszą pracę badawczą w kategorii "praca magisterska" Fundacji Hasco-Lek!. Obie prace dotyczyły badań nad elektroporacją (www.hasco-lek.pl).

Wybrane sukcesy pracowników naszego Instytutu w 2008 roku

Dr inż. Małgorzata Kotulska została doktorem habilitowanym nauk technicznych w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła elektroporacji i nanoporów w błonach komórkowych i została obroniona przed Radą Naukową Instytutu Biocybernetyki Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie.

Dr inż. Magdalena Kasprowicz została laureatką konkursu w programie KOLUMB Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na stypendia zagraniczne dla młodych doktorów na badania naukowe w Wielkiej Brytanii w Department of Clinical Neurosciences, University of Cambridge Clinical School. Tematyka dotyczy opracowania numerycznych metod analizy zależności pomiędzy kształtem tętniczopochodnych fal ciśnienia wewnątrzczaszkowego a przepływem krwi mózgowej u pacjentów.

Dr Kasprowicz jest też laureatką innych konkursów: "Zostańcie z nami" organizowanego przez redakcję tygodnika POLITYKA (2001), konkursu Fundacji Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation (2004) (nagroda dla doktorantów studiujących w polskiej uczelni technicznej i prowadzących badania w dziedzinie dotyczącej powiązania techniki z naukami medycznymi) oraz stypendium krajowego dla młodych uczonych (Program START) oferowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (2006–2007).

Doktorantka I-21 mgr inż. Katarzyna Wysocka-Król została laureatką konkursu Fundacji Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation. Uroczyste wręczenie listu gratulacyjnego, dyplomu oraz czeku odbyło się 10 sierpnia 2008 roku na Rynku Starego Miasta w Warszawie. Pani Wysocka pracuje nad możliwością zastosowania fotoaktywnych nanomaterialów zol-żelowych domieszkowanych nanocząsteczkami metali szlachetnych (srebro, złoto) do oddziaływania fotodynamicznego, w szczególności do zwiększenia fotodynamicznego efektu antybakteryjnego oraz fluorescencyjnego. Zastosowania modyfikowanych nanomateriałów krzemionkowych jako potencjalnych biomateriałów, o dających się kształtować właściwościach fizycznych i biologicznych dla rozwoju nanomedycyny, mogą znaleźć zastosowanie w projektowaniu wszczepów, stentów i materiałów medycznych z powłokami antybakteryjnymi. Pani Wysocka otrzymała również w 2008 grant promotorski MNiSW.

O Instytucie w Pryzmacie