Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I stopnia

Lista zagadnień na egzamin dyplomowy studiów I stopnia składa się z dwóch części:
  • lista pytań podstawowych,
  • lista pytań specjalistycznych.
Dla ułatwienia podano nazwę i kod kursu.

Pytania na egzamin dyplomowy studiów I stopnia