• pic slide
  • pic slide
  • pic slide

Aktualności

Nowy profesor

W dniu 1 kwietnia 2024 r. prof. dr hab. Marta Kopaczyńska została awansowana na stanowisko profesora.

Nowy profesor uczelni

W dniu 1 kwietnia 2024 r. dr hab. inż. Igor Buzalewicz został awansowany na stanowisko profesora uczelni.

Ewaluacja działalności naukowej 2017–2021: Nasza dyscyplina ma kategorię A

Na podstawie art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) Minister przyznał Politechnice Wrocławskiej kategorię naukową A w dyscyplinie Inżynieria biomedyczna.